Sign In

Info

Het idee voor Share2Help (S2H) is ontstaan toen de gevolgen van het coronavirus zichtbaar werden:

ondernemers die in de financiële problemen kwamen, overbelasting van-, en tekorten aan materiaal in de zorgsector. Kwetsbare groepen in onze samenleving die in crisistijden het eerst getroffen worden door een tekort aan levensmiddelen, omdat zij niet over de financiën beschikken om een voorraad aan te leggen.

Door deze gebeurtenissen dachten een aantal maatschappelijk betrokken ondernemers: “wat kun je als individu of bedrijf doen om te helpen in dergelijke situaties?”

Wij geloven in de kracht van het collectief. Als we samen de schouders er onder zetten moet het mogelijk zijn om ook in tijden van crisis dat te blijven doen waar we van houden: ONDERNEMEN.

Hoe ziet dat bundelen van krachten er uit? Allereerst via directe hulp. Dit betekent dat bedrijven die aangesloten zijn bij S2H elkaar al simpelweg kunnen helpen door producten of diensten bij elkaar af te nemen. Dit kan op de traditionele manier, maar bijvoorbeeld ook met gesloten beurzen of tegen gereduceerd tarief. Een andere mogelijkheid om een ander bedrijf te helpen is door het doen van aanbevelingen, Maar ook de kracht van het delen van ervaringen mag niet onderschat worden.

S2H maakt dit mogelijk door het beschikbaar stellen van een online platform waarop bedrijven makkelijk met elkaar in contact kunnen komen, informatie uit te wisselen, concrete aanbiedingen te doen, etc.

Share & Help elkaar!

Deelname kost u €12,00 exclusief btw per jaar per onderneming. Van deze opbrengst gaat 50% naar de Voedselbanken Nederland en 50% naar het Rode Kruis.

 • Daarbij worden uw bedrijfsgegevens en logo geplaatst op onze website. (exposure).
 • Krijgt u toegang tot het online platform van S2H
 • Krijgt u toegang tot de bedrijfsgegevens van alle deelnemende bedrijven van S2H
 • Kunt u onderling berichten sturen en zo eenvoudig contact leggen
 • Kunt u aanbiedingen plaatsen of een oproep doen voor hulp
 • Kunt u bedrijven als favoriet ‘aanklikken’ (Bookmarken)
 • Heeft u een eigen dashboard waar u het volgende kunt zien:
  • Uw actieve ‘listings’
  • Totaal aantal keer dat uw gegevens bekeken zijn (Total views)
  • Het aantal recensies (Total Reviews)
  • Het aantal keren dat uw bedrijf als favoriet is aangeklikt. (Bookmarked)

Laten we elkaar helpen in deze moeilijke tijd. Samen krijgen we de ‘boel’ weer op de rit!

AANGEBODEN DOOR